Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. 1122 04-04-2014
Say You Will
2. vietphi1805 27-03-2014
Say You Will
3. loanzozo9x 22-03-2014
Say You Will
4. Quyettrangkien 21-03-2014
I Have A Dream
5. thungthuong1 17-03-2014
I Have A Dream
6. phucthinh42 16-03-2014
Say You Will
7. vitcononline_klbg 15-03-2014
Say You Will
8. ductamnuce 14-03-2014
Nothing's Gonna Change My Love For You
9. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
Too Hard To Say Goodbye
10. npquyen1311@yahoo.co 02-03-2014
I Cry

Thời gian, anh cần thời gian để chiến thắng tình yêu của em một lần nữa
Rồi anh sẽ ở đó

Tình yêu, chỉ duy nhất một tình yêu có thể mang tình yêu của em quay trở lại vào một ngày nào đó
Và anh sẽ ở đó

Đấu tranh, em yêu, anh sẽ đấu tranh để mang tình yêu của em quay trở về
Anh sẽ ở đó

Tình yêu, chỉ một tình yêu duy nhất thôi rồi một ngày nào đó cũng có thể phá vỡ những bức tường rào cản
Anh sẽ ở đó

Nếu chúng ta có thể bước đi trên con đường tìm đến những vì sao một lần nữa
Anh sẽ cố thay đổi những gì đã giết chết tình yêu của hai ta

Chính niềm kiêu hãng của em đã tạo dựng nên một bức tường thật vững chắc khiến anh không thể nào vượt qua được
Thật sự không còn cơ hội nào để bắt đầu lại nữa sao?
Anh vẫn rất yêu em

Cố g
Close
View Full Version

Help: Close

Fill in the blank

Press Tab to next, Enter to Submit


www.loidich.com

Learning English By Songs

More... Share to Facebook Share to Twitter Email This

Still Loving You - Scorpions

Help - View Vietnamese translation - Youtube Video - Report Link
 Still loving you

it needs time
To win back your love
I will be there.. I will be
Love.. only love
bring back your love someday
I will be there.. I will there


I'll fight.. babe.. I'll
To win back your again
will be I will be there
Love.. only love
Can break down the someday
I will be there.. will be there


If we'd go
the way from the start
I would try to change things
That killed our
Your pride built a wall.. so strong
That I get through
Is really no chance
start once again
I'm loving you..

Try.. baby.. try
trust in my love again
I will be there.. I be there
Love.. our love
Just shouldn't thrown away
I will be there.. I will be


If we'd again
All the way the start
I would to change the things
That killed our
Your pride has built wall.. so strong
That I can't get
Is there now chance
To once again


If we'd again
All the way the start
I would to change
The things that our love
Yes.. I've hurt pride..
And know what you've been through
You should give a chance
This can't the end


I'm still you..
I'm loving you..
need your love
I'm loving you..
I'm loving you..

Scorpions- Still Loving You - Scorpions
- Love Of My Life - Scorpions
- You and I - Scorpions
- Wind Of Change - Scorpions
- Holiday - Scorpions

Country Rock- 3月9日 / Sangatsu Kokonoka/ Mùng 9 tháng 3 - Remioromen / レミオロメン
- Only Love - TradeMark
- Yesterday Once More - The Carpenters
- Hello - Lionel Richie
- Apologize (ft. Timbaland) - One Republic

www.loidich.com